E-mail marketing is nog steeds een van de best presterende marketinginstrumenten (bron: www.campaignmonitor.com).Niet langer bestaat het beeld dat e-mailmarketing dood is. Het is juist slimmer en sterker dan ooit. Krachtige en betaalbare e-mailmarketing en marketing automation zijn ongeacht het budget of de technische bekwaamheid voor iedereen toegankelijk. 2017 beloofd dan ook het jaar van de e-mailmarketeer te worden. 7 e-mailmarketing goeroes voorspellen wat we het komende jaar op het gebied van e-mailmarketing kunnen verwachten.

  1. Chad White, Litmus – Data Driven Marketing will rule

Volgens Chad wordt 2017 het jaar dat marketeers zich gaan richten op een duurzame data structuur binnen e-mailmarketing. Het verzorgen en blijven voeden van nieuwe data aan de database is van cruciaal belang om de personalisatie en automatisering binnen e-mailmarketing te optimaliseren. Het actualiseren en optimaliseren van geautomatiseerde mailings op basis van gestructureerde data driven marketing zal leiden tot een professionalisering binnen e-mailmarkering.

  1. Alex Williams, Trendline Interactive – Mobile payments will come to inboxes

Met meer dan 68% van de e-mail dat op mobiel worden geopend kunnen we concluderen dat mobiel en e-mail sterk met elkaar zijn verbonden en hier ook kansen in liggen. Alex voorspelt dat mobiele betalingen ook via mail mogelijk gemaakt gaat worden. Een Gmail/Apple mail integratie moet ervoor zorgen dat via 1-click bevestig/betalen e-mailmarketing nog interessanter wordt voor de consument.

  1. Matthew Smith, Really Good Emails – There will be a revolution in email design

Op het gebied van design zal e-mailmarketing een meer flexibele benadering moeten krijgen, zo stelt Matthew. Designers, Developers en Content designers zullen meer samenwerken om te komen tot een optimaal resultaat dat afwijkt van de gestandaardiseerde templates. Dit heeft tot gevolg dat er minder tijd en beslissingen nodig zijn op het gebied van design. De focus verschuift naar het creëren van meer betekenisvolle content in plaats van het steeds opnieuw ontwerpen van een framework.

  1. Daniel Codella, ZURB – There wil be an evolution of marketing automation

De sleutel tot e-mailmarketing is volgens Daniel het verzenden van de juiste boodschap aan de juiste mensen op het juiste moment. Marketing automation heeft op al deze drie gebieden invloed en dit wordt alleen nog maar meer in 2017. Hier zijn drie redenen voor te geven. Ten eerste wordt mail automation alleen maar slimmer. Er zijn veel meer opties die gefinetuned kunnen worden en de controle over niet alleen wat maar ook wie en wanneer wordt uitgebreid. Ten tweede kunnen we inzichten uit de vooruitstrevende email marketing providers gebruiken om automation te optimaliseren. Door middel van voorverpakte e-mailmarketing pakketten wordt het zelfs voor de onervaren e-mailmarketeer gemakkelijk om mail automation op te zetten. Ten slotte is er nog het onbenutte potentieel van SMS. Als er slim en tactvol mee wordt omgegaan kan SMS de perfecte aanvulling zijn op e-mailmarketing campagnes.

  1. Andrea Wildt , Campaign Monitor – Behavorial data will help marketers dominate their competition

Behavioural data stelt marketeers in staat om hun publiek te verdelen in segmenten op basis van voorkeuren zo stelt Andrea. Personalisatie en relevante inhoud wordt ingezet om de juiste boodschap over te brengen op precies het juiste moment. Door deze tactiek te integreren in hun marketing strategieën, zijn marketeers in staat om de betrokkenheid te vergroten en KPIs over het geheel te verbeteren. Marketeers die gedrags-gegevens integreren in hun marketing strategie zullen hun concurrentie domineren in het komende jaar.

  1. Jordie van Rijn, Email Monday – An email address won’t be enough

Niet alleen het verzamelen van zo veel mogelijk e-mailadressen is van belang zo zegt Jordie, maar het verzamelen van data wordt nog belangrijker. Dat betekent dat aanmeldformulieren meer relevante informatie moet bevatten dan alleen een e-mailadres. Op basis hiervan kan een optimale cutomer yourney worden opgezet. Deze ontwikkeling wordt sterk beïnvloed door de tactiek bepleit in B2B marketing automation. Dit laat zien hoe iedereen (met inbegrip van B2C) kijkt naar data vanuit publieke waarde. De opkomst van (voorspellende) leadscore en het toegankelijk maken van inzicht in (website) gedrag maken deze trend nog relevanter.

  1. Ros Hodgekiss, Campaign Monitor – Email KPIs will go beyond open and click

Ros voorspelt voor 2017 dat samenwerking tussen e-mailproviders en tools zoals Google Analytics en Adobe Analytics worden doorontwikkeld. Met deze tools kunnen zonder ingewikkelde koppelingen snel inzicht worden verkregen in statistieken over bijvoorbeeld ROI cijfers. Verdere integratie met marketing en analytics platformen zullen in 2017 volgen en zorgen ervoor dat meer marketeers in staat zijn de ROI te bepalen. Naast het bepalen van de ROI kan er ook meer specifiek op e-mail worden gefocused en gekeken worden naar bijvoorbeeld hoe e-mail herhalingsaankopen, feature adoptie en nog veel meer aspecten kan beinvloeden.