Het is al even geleden maar eind vorig jaar heeft Google een upgrade doorgevoerd voor hun Android Systeem, waaronder de Email App. Dit heeft voor e-mailtemplates bepaalde consequenties waarover we je graag informeren.

Wat houdt de update precies in?

Google heeft ingevoerd dat bij Android versie 5: Lollipop de standaard ‘stock’ email app die op Android telefoons stond wordt gedeactiveerd. Gebruikers worden dus eigenlijk gedwongen gebruik te maken van de Gmail App.

Wat betekent dit voor het versturen van e-mails?

De Gmail App geeft de weergave van conversaties op een andere manier weer. Berichten waarvan de Gmail App denkt dat ze bij elkaar horen worden bij elkaar geplaatst waardoor je soms onbewust e-mail mist. Meer op e-mailmarketing gebied brengt de Gmail app ook wat uitdagingen met zich mee. De Gmail App ondersteunt net zoals Outlook voor Windows geen Gif plaatjes. Echter het grootste probleem zijn de media queries.

Gmail App en Media Queries

De Gmail App ondersteunt geen media queries. Dit houdt in dat je als e-mail developer altijd rekening moet houden met de weergave binnen de Gmail App. Dit geldt met name bij het ontwikkelen van een mobiele versie van de e-mail. Er is een andere techniek nodig om een mobile e-mail te ontwikkelen dat wel goed toont. Wanneer dit zou worden opgelost door middel van een nieuwe update voor de Gmail App, dan zou dit betekenen dat de verschillen tussen de e-mail clients minder groot worden. Binnen de Gmail App zouden dan ook meer geavanceerde stylingselementen kunnen  worden toegepast, zoals bijvoorbeeld een hamburger-menu op een mobiele versie. Helaas is dat nu nog niet het geval.

Conclusie

Het is goed kennis te nemen van het feit dat steeds meer Android gebruikers (gedwongen) gebruik maken van de Gmail app. De nadelen die voor e-mailmarketing aan de Gmail app hangen zijn deels op te lossen. Bestaande templates kunnen worden doorontwikkeld door het doen van aanpassingen in de broncode. Maar dan nog ontkom je niet aan de beperkingen zoals bijvoorbeeld het onbreken van een hamburger menu op mobiele versie. Met het inrichten van een template op basis van mobile first moet hier dan ook rekening mee gehouden worden.

Heb je vragen over de mogelijkheden van email binnen de Gmail App. Neem dan contact op met info@zjam.nl. We helpen je graag verder.

Bronvermelding:

http://www.techrepublic.com/article/lollipop-kills-stock-email-app-in-favor-of-gmail